MANYEZİT MADENİ

MANYEZİT

Demireller Madencilik AŞ, 2011 yılından başlayarak diğer grup şirketleri aracılığıyla madencilik faaliyetlerini manyezit alanında da genişletti. Mersin/Mut'taki manyezit sahasında üretilen yüksek kaliteli manyezit, yurt içi ve yurt dışındaki kalsine ve sinter-manyezit fabrikalarının ihtiyacını karşılamaktadır.

Firmamiza ait manyezit muhtemel rezerv 10.000.0000 ton olarak tahmin edilmektedir.

manyezit

Manyezite tabiatta, kullanım alanlarının gereklerine uygun özelliklerde rastlamak oldukça zordur. Çünkü herhangi bir yabancı elementin manyezit içerisinde % 0.1 mertebesinden az veya çok bulunması, manyezitin bugünkü teknoloji ile ekonomik olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini belirleyebilmektedir. Ancak memleketimiz dünyanın en kaliteli manyezitlerini bünyesinde bulundurması yönünden oldukça şanslıdır. Manyezitte düşük porozite, yüksek refrakterlik, yüksek mukavemet, hacim istikrarı, kimyasal dayanıklılık aranır.


TEKNİK BİLGİ

Üretilen manyezit cevherinin % 90'dan fazlası kostik kalsine manyezit ve sinter manyezite dönüştürülerek bazik refrakter tuğla yapımında kullanılmaktadır. %10 oranındaki ham manyezit ise, magnezyum tuzları ve bazı ilaç yapımı ile çimento, kağıt ve şeker sanayinde kullanılır.