İŞ GÜVENLİĞİ

Demireller Madenciliğin en önemli varlığı çalışanlarıdır. Şirketimizde, hayata ve yaşam kalitesine verilen değerle paralel olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusu son derece önemlidir ve çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.


Bu çerçevede, çalışanlarımızı korumak için şirketimiz aşağıdaki prensipleri benimsemiştir:

Emniyetli bir iş ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilincini artırmak için gerekli eğitimleri periyodik olarak vermek ve iç denetimleri yapmak,

İşletmelerimizin ve alt işverenlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uymasını sağlamak,

İş emniyeti uygulamalarını yönetmek için uygun nitelikte personel görevlendirmek,

Uygun nitelikte koruyucu malzeme ve ekipmanların tedarik edilmesini ve bunların kullanılmasını sağlamak.