BOKSİT MADENİ

BOKSİT

Boksit, alüminyum-demir oksit ve hidroksitlerden (böhmit, gibsit, diyaspor) gibi minerallerinden oluşmaktadır. Alüminyumsilikat içeren kayaların, tropikal koşullar altında yağmur suyunun filtrasyonu ve yıkamasıyla ikincil olarak konkresyonlar şeklinde oluşur. Yeşil, kahverengi, kırmızı ve gri renklerde gözlenirler. Masif, olitik, pisolitik olabilirler.

Sertliği Mohs sıkalasında 1-7, yoğunluğu 2,5 - 4,5 gr/ cm3 arasında değişen boksit, alüminyum metali üretiminde kullanılan ana cevher olması bakımından dünya ticaretinde önemli bir yer almaktadır. Ayrıca çimento, demir çelik, refrakter ve aşındırıcı sanayilerinde de boksit sıkça kullanılmaktadır.

Bilinen dünya boksit rezervleri yaklaşık 38 milyar tondur. Gine 8,6 milyar ton ile dünya rezervinin %23, Avustralya 7,9 milyar ton %21, Vietnam 5,4 milyar ton %14, Brezilya 5,4 milyar ton %7 ile en büyük rezervlerine sahiptir.

Türkiye’de ise bilinen boksit rezervleri MTA verilerine göre 68.910.000 tondur. Bu rakam dünya rezervlerinin binde 1,8’i gibi oldukça çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Dünyada çıkarılan boksitin %90’ı alüminyum üretiminde kullanılmaktadır ve boksit üretimi, alüminyum talebine paralel olarak artış göstermektedir. Dünya boksit üretimi 2015 yılı itibarı ile yılda 350 milyon tona ulaşmıştır.

Demireller Madencilik A.Ş. boksit sahalarımızda görünür rezerv 8 milyon ton, muhtemel rezerv 16 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

Demireller Madencilik Kimyasal Analiz Laboratuarı 2010 senesinde faaliyete geçmiştir. 2011 senesinde XRF Kimyasal Analiz Cihazının sisteme dahil olmasıyla birlikte, demir başta olmak üzere çeşitli endüstriyel cevherlerin kimyasal analizleri yapılmaktadır.


TEKNİK BİLGİ

Ocaklarımızda açık işletme yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Arslanköy-Mersin, Muğla ve Mihallıççık – Eskişehir’de bulunan kırma-eleme tesislerimizde boksit tane boyutuna göre işlenerek sınıflanmaktadır. Ürünlerimiz müşteri talebine göre laboratuvarımızda kalite kontrolleri yapıldıktan sonra 4 farklı limandan müşterilere sevk edilmektedir.