İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Demireller Madencilik A.Ş.. olarak en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilinci ışığında;

-İşe en uygun nitelikli iş gücünü istihdam etmek,

-İş güvenliği ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını sağlamak,

-Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine yardımcı olarak iş tatmini oluşturmaktır.


İK UYGULAMALARIMIZ

Kariyer Yönetimi : Çalışanlarımızın kişilik ve mesleki özelliklerine göre gelişimleri desteklenmekte ve kariyer planlaması yapılmaktadır.

Performans Değerlendirme : Çalışanlarının performansları, davranış ve hedef bazlı olarak yapılmaktadır.

Eğitim : İşin gereği ve kişinin yetenekleri doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları desteklenmektedir.

Ücretlendirme : Şirketimizin kendi alanına göre analitik iş değerlemeleri yapılmakta ve ücretlendirme sistemleri oluşturulmaktadır.